המטפל הזוגי הטוב דיו – שילוב משנתו של וויניקוט בגישת האימגו

טיפול זוגי בשיטת אימגו

שיחות – כרך ל"א, מס.3 יולי 2017 עמ' 230-238 מאת דורית נוי-שרב – מ.א. פסיכולוגית קלינית, מטפלת מוסמכת בגישת האימגו תקציר במאמר אתבונן באפיונים של עבודת המטפל הזוגי 'הטוב דיו', בהתייחסות למושג של וויניקוט על 'האם הטובה דיה'. מושגים כגון החזקה וsetting טיפולי, שיקוף, וחוויה מתקנת ידונו תוך הבאת וינייטות מטיפול זוגי על פי גישת […]